//اورانوس//

زندگی تو بازتاب اندیشه های توست...خوشبختی در این است که شخص بداند که چه می خواهد و آنچه را آرزو دارد مشتاقانه بخواهد

ملاک چهارم: درک واقع بینانه محیط

آنها در عالم خیال زندگی نمی کنند یا واقعیت را بای جور شدن امیالشان نمی پیچانند. آنها به جای اینکه خودمحور باشند مسئله گرا هستند.آنها با دنیا، آنگونه که اغلب افراد آن را در نظر می گیرند در تماس هستند و می توانند از لحاظ مالی خودشان را حمایت کنند.

ملاک پنجم: بینش وشوخ طبعی

افراد پخته خودشان را می شناسند، و بنابراین ، نیازی ندارند که اشتباهات خود را به ضعفهای دیگران نسبت دهند. آنها همچنین از حس شوخ طبعی غیر خصمانه برخوردارند که به آنها امکان خندیدن به خودشان را می دهد، بناباین، مجبور نیستند برای واداشتن دیگران به خنده، به موضوعات جنسی یا پرخاشگرایانه متوسل شوند. آلپورت معتقد بود که بینش و شوخ طبعی ارتباط نزدیکی با هم دارند و شاید دو جنبه یک چیز باشند، یعنی عینیت بخشیدن به خود. افراد سالم خودشان را یه صورت عینی در نظر می گیرند. آنها می توانند ناهمخوانیها و موضوعات پوچ و بی معنی را در زندگی درک کنند و لزومی نمی بینند که تظاهر کنند یا فخر بفروشند.

ملاک ششم: فلسفه یگانه بخشی زندگی

افراد سالم نظر روشنی درباره هدف از زندگی دارند. آنها بدون این، پوچ و بی ثمر خوهند بود و شوخ طبعی آنها نیشدار و کنایه آمیز می شود. فلسفه یگانگی بخش زندگی می تواند مذهبی باشد یا نباشد، اما آلپورت شخصا، به نظر می رسید که معتقد باشد گرایش مذهبی پخته عنصر مهمی در زندگی اغلب افراد پخته است. گرچه خیلی از افرادی که به کلیسا یا مسجد می روند فلسفه مذهبی نا پخته و تعصبات نژادی و قومی تنگ نظرانه ای دارند، اما کسانی که عمیقا مذهبی اند از این تعصبات نسبتا آزاد هستند. آلپورت هیچ گاه مذهب را از نظر دور نداشت و شش سخنرانی درباره این موضوع با عنوان  فرد و مذهب او، منتشر کرد.کسی که نگرش مذهبی پخته و فلسفه یگانگی بخش زندگی دارد، از وجدان رشد یافته ای برخوردار است و میل نیرومندی دارد که به دیگران خدمت کند.

نوشته شده در شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ توسط اورانوس نظرات () |

Design By : nightSelect.com