//اورانوس//

زندگی تو بازتاب اندیشه های توست...خوشبختی در این است که شخص بداند که چه می خواهد و آنچه را آرزو دارد مشتاقانه بخواهد

 

شیوه زندگی تعیین کننده بی همتایی شخصیت فرد و ارائه دهنده اندیشه و افکار هر شخص است. شیوه زندگی مهمترین عاملی است که انسان زندگیش را بر اساس آن تنظیم می کند و حرکتش را در جهان و زندگی مشخص می کند. شیوه زندگی مجموعه عقاید، طرحها و نمونه های عادتی رفتار ، هدف های طولانی مدت، تعیین شرایط اجتماعی و شخصی است که برای تامین امنیت خاطر فرد لازم است. شیوه زندگی فرضیاتی است که در آن نحوه تفکر ، احساسات ، ادراکات، رویاها و غیره مطرح هستند. شیوه زندگی نوع خاص واکنش فرد در برابر موانع و مشکلات زندگی است. در عین حال که شیوه زندگی وسیله سازش با تجارب است تا حدودی نا خودآگاه است، زیرا فرد از رفتارش آگاهی بیشتری دارد تا از انگیزه آن.

انسان ، در چهارچوب شیوه زندگیش می تواند به نحوه مفیدی رفتار کند و یا اینکه زندگیش را بی ثمر سپری کند.

به طور کلی میتوان گفت که تمام رفتار فرد از شیوه زندگی او نشات می گیرد و آنچه را درخور شیوه زندگیش است درک می کند، می آموزد و حفظ می کند.

نوشته شده در چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ توسط اورانوس نظرات () |

Design By : nightSelect.com