//اورانوس//

زندگی تو بازتاب اندیشه های توست...خوشبختی در این است که شخص بداند که چه می خواهد و آنچه را آرزو دارد مشتاقانه بخواهد

عـزت نــفس و اعــتماد بنفس بنیادی ترین بخش شخصیت یـک فرد می بـاشـد که در تمام جوانب زندگی فرد خود را به نـحـوی متـظـاهــر می سازد. اعتماد بنفس سالم و بالا یک ضرورت حـیـاتی و مـطـلق بـــرای هر فردی می باشد. اعتماد بنفس را می توان چنین تعریف کرد: 1)ارزش نهادن به خود. 2) شایستگی. 3) تعلق

باور و اعتقاد/ شناخت از خود/  توانایی برخورد و کنارآمدن با چالش های اساسی زندگی/تـوانـایـــی ارزیابی درست و دقیق /توانایی شناخت و پذیرش نقاط ضعف و قـوت و محدودیتهای خویش.

 

عوامل موثر بر اعتماد به نفس شامل موارد زیر می شود:

برخوردار از مرکز کنترل درونی/  میانه روی را در افکار، احساسات و رفتارهای خود/ قادر به پذیرش و پند گیری از اشتباهات “من اشتباه کردم” / توانایی بخشش اشتباهات خود و دیگران / مسئولیت پذیری/ فرافکنی نمی کنند/ آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود/ بدور از خودبینی و غرور / انتقاد پذیر / پرهیز از تحقیر و تمسخر دیگران / شوخ طبع/  عدم کمال گرایی /  هیچ گاه خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند/ نیازی به اثبات و توجیه افکار و عقاید خود به دیگران ندارند.

 

علت کاهش اعتماد به نفس در افراد چیست؟

افرادی که از اعتماد بنفس پایینی برخوردار میباشند دارای خصوصیات زیر هستند:
انتقاد و سرزنش از خود و دیگران/ برداشت غلط از رفتار دیگران/ احساس قربانی بودن / احساس تنهایی میکنند / احساس افسردگی، گناه و شرمساری / تردید در توانمندی / ترس از تجربه نو/  مرتباً سعی در راضی نگاه داشتن دیگران دارند «هراس اجتماعی »/ عدم مدیریت زمان / درگیر مواد مخدر و یا روابط مخرب / کمالگرا .علت کاهش اعتماد به نفس موارد زیر است:

-وابستگی هیجانی دارند: برای دستیابی به یک احساس خوشایند به دنیای خارج خود وابسته می باشند. مانند:
-وابستگی به مواد: مانند غذا، داروها، الکل مواد مخدر به منظور پر کردن خلاء درونی خود و تسکین دردهایشان.
-وابستگی به رفتارها: مانند خرج کردن پول، قمار بازی و تماشای تلویزیون. به منظور پر کردن خلاء درونی و تسکین دردهایشان.
-وابستگی به مال: برای تعیین میزان ارزش و شایستگی خود به پول و مال وابسته هستند.
-وابستگی عاطفی : برای داشتن حس ارزشمندی، شایستگی و امنیت به توجه، پذیرش و تائید فرد دیگری (معشوق خود) وابسته میباشند.

 

برای تغییر در افراد و افزایش اعتماد به نفس می توانید از شیوه زیر استفاده کنید: 

باور:باور به تغییر

انگیزه: تمایل به تغییر

بینش: درک خود و رفتارها

اهداف: برنامه ریزی و هدف گذاری

تمرین: تمرین و یادگیری ( الگو)

حمایت: حمایت خانوادگی، دوستان و جامعه.

پاداش به خود: به خودتان جایزه بدهید.

(برای داشتن اعتماد به نفس به فرصت های جدید « بله» بگویید.

با خود درست و صحیح حرف بزنید و از چه کنم چه کنم دست بردارید)

نوشته شده در دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ توسط اورانوس نظرات () |

تقدیم به همه دوستان خوبم

مدتی نبودم ولی وقتی برگشتم و کامنت های پر مهر شما رو خوندم ناراحت شدم که چرا نتونستم جواب بدم ولی قول میدم دوباره به همه سر بزنم مثل قبل

نوشته شده در جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ توسط اورانوس نظرات () |

Design By : nightSelect.com